www.fuzulim.tr.gg
 
  ANA SƏHİFƏ
  XƏBƏRLƏR
  REPORTAJ
  KƏNDLƏRİMİZ
  KEÇMİŞİMİZ
  MÜHARİBƏ
  MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ
  ŞƏKİLLƏR
  ƏLAQƏ
  ZİYARƏTÇİ SƏHİFƏSİ
  SAYĞAC
  FORUM
  STATİSTİKA
  GİRİŞ
  ZƏRURİ MƏLUMATLAR
  QALAREYA
STATİSTİKA

1999-cu ildə Əhalinin sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

 

Ərazi

Cəmi

Kişi

Qadın

nəfər

faiz

nəfər

faiz

nəfər

faiz

Füzuli rayonu

148460

100.0

72200

100.0

76260

100.0

şəhər əhalisi

38861

26.18

18847

26.10

20014

26.24

kənd əhalisi

109599

73.82

53353

73.90

56246

73.76

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

Füzuli şəhəri

26086

17.57

12620

17.48

13466

17.66

Horadiz qəsəbəsi

2740

1.85

1367

1.89

1373

1.80

Qayıdış - 1 qəsəbəsi

992

0.67

478

0.66

514

0.67

Qayıdış - 2 qəsəbəsi

566

0.38

273

0.38

293

0.38

Qayıdış - 3 qəsəbəsi

1004

0.68

753

1.04

251

0.33

Qayıdış - 4 qəsəbəsi

975

0.66

358

0.50

617

0.81

Qayıdış - 5 qəsəbəsi

998

0.67

435

0.60

563

0.74

Qayıdış - 6 qəsəbəsi

816

0.55

313

0.43

503

0.66

Qayıdış - 7 qəsəbəsi

976

0.66

398

0.55

578

0.76

Qayıdış - 8 qəsəbəsi

970

0.65

497

0.69

473

0.62

Qayıdış - 9 qəsəbəsi

960

0.65

360

0.50

600

0.79

Qayıdış - 10 qəsəbəsi

940

0.63

511

0.71

429

0.56

Qayıdış - 11 qəsəbəsi

838

0.56

484

0.67

354

0.46

 

Əhalinin yaş qruplari üzrə sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

 

 

Cəmi

Kişi

Qadın

nəfər

faiz

nəfər

faiz

nəfər

faiz

Füzuli rayonu

148460

100

72200

100

76260

100

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

0-4

9782

6.59

5447

7.54

4335

5.68

5-9

9401

6.33

4992

6.91

4409

5.78

10-14

13443

9.05

6955

9.63

6488

8.51

15-19

17382

11.71

8950

12.40

8432

11.06

20-24

15736

10.60

7908

10.95

7828

10.26

25-29

12576

8.47

5851

8.10

6725

8.82

30-34

11054

7.45

4976

6.89

6078

7.97

35-39

11414

7.69

5209

7.21

6205

8.14

40-44

11627

7.83

5265

7.29

6362

8.34

45-49

10850

7.31

5196

7.20

5654

7.41

50-54

6827

4.60

3254

4.51

3573

4.69

55-59

4113

2.77

2020

2.80

2093

2.74

60-64

2142

1.44

1004

1.39

1138

1.49

65-69

4249

2.86

1873

2.59

2376

3.12

70-74

3702

2.49

1578

2.19

2124

2.79

75-79

2459

1.66

1079

1.49

1380

1.81

80-84

978

0.66

440

0.61

538

0.71

85-89

364

0.25

114

0.16

250

0.33

90-94

229

0.15

58

0.08

171

0.22

95-99

85

0.06

13

0.02

72

0.09

100- …..

47

0.03

18

0.02

29

0.04

 

Milli tərkib
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 

Füzuli rayonu

136481

100.0

65612

100.0

70869

100.0

azərbaycanlılar

136360

99.91

65589

99.96

70771

99.86

ruslar

55

0.04

5

0.01

50

0.07

ukraynalılar

42

0.03

11

0.02

31

0.04

türklər

8

0.01

5

0.01

3

0.00

avarlar

2

0.00

0

0.00

2

0.00

ləzgilər

4

0.00

1

0.00

3

0.00

tatarlar

3

0.00

0

0.00

3

0.00

yəhudilər

1

0.00

0

0.00

1

0.00

kürdlər

1

0.00

1

0.00

0

0.00

digər millətlər

5

0.00

0

0.00

5

0.01

 

Tədris müəssisələrində oxuyanlar
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 

 

Cəmi

Kişi

Qadın

nəfər

faiz

nəfər

faiz

nəfər

faiz

Tədris müəssisələrində oxuyanların sayı

38469

100.0

19641

100.0

18828

100.0

Alı təhsil müəssisələrində oxuyanlar

1303

3.39

724

3.69

579

3.08

Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanlar

557

1.45

234

1.19

323

1.72

Orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyanlar

35967

93.50

18347

93.41

17620

93.58

Digər tədris müəssisələrində oxuyanlar

642

1.67

336

1.71

306

1.63

 

Əhalinin təhsil üzrə bölgüsü
(6 yaş və yuxarı, 1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 

 

Cəmi

Kişi

Qadın

nəfər

faiz

nəfər

faiz

nəfər

faiz

Təhsili olanlar:

 

 

 

 

 

 

Ali təhsilli

5332

4.36

3543

6.08

1789

2.79

Natamam ali təhsilli

522

0.43

281

0.48

241

0.38

Orta ixtisas təhsilli

13053

10.66

6841

11.74

6212

9.69

Ümumi orta təhsilli

51540

42.11

22416

38.47

29124

45.41

Natamam orta təhsilli

15000

12.25

6856

11.77

8144

12.70

Peşə təhsilli

3444

2.81

2508

4.30

936

1.46

İbtidai təhsilli

15805

12.91

7461

12.80

8344

13.01

Təhsili olmayanlar:

 

 

 

 

 

 

Oxuyub-yaza bilənlər

15408

12.59

7565

12.98

7843

12.23

Savadı olmayanlar

2300

1.88

796

1.37

1504

2.34

 

Sosİal-iqtisadi göstəricilər

 

 

2000

2002

2003

2004x)

2005x)

2006x)

Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna)

139.4

142.0

143.6

145.3

147.1

148.5

Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər)

4.8

7.3

5.9

5.3

3.8

6.0

Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi

43

22

21

43

67

61

əhalinin hər 10000 nəfərinə

3.1

1.6

1.5

3.0

4.6

4.1

Həkimlərin sayı

191

183

182

185

205

208

Orta tibb işçilərinin sayı

423

495

494

491

571

570

Xəstəxanaların sayı

9

9

9

9

10

10

Xəstəxana çarpayılarının sayı

140

140

140

140

290

290

Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı

20

25

25

25

25

25

Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı)

1203

1203

1203

1203

1203

1203

Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər

13.7

12.9

12.7

12.7

13.9

14.0

orta tibb heyəti

30.3

34.9

34.4

33.8

38.8

38.4

xəstəxana çarpayıları

10.0

9.9

9.7

9.6

19.7

19.5

ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı)

86.3

84.7

83.8

82.8

81.8

81.0

Məktəbəqədər müəssisələrin sayı

12

18

20

16

22

25

onlarda uşaqların sayı, nəfər

550

730

855

655

970

1055

Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat

100

100

99

100

100

100

Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı

77

78

82

80

80

80

onlarda şagirdlərin sayı, nəfər

15050

15316

15760

15614

14874

14121

II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə

34.4

31.3

26.9

24.0

23.2

18.8

Kütləvi kitabxanaların sayı

17

28

28

30

32

33

onlarda kitab fondu, min nüsxə

9.7

10.0

10.9

11.5

23.5

49.3

orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə

69

70

76

76

160

334

Klub müəssisələrinin sayı

79

20

21

23

19

19

Muzeylərin sayı

2

2

2

2

2

2

onlara gələnlərin sayı, min nəfər

1.8

1.0

0.3

0.5

0.6

0.8

əhalinin hər 1000 nəfərinə

13

7

2

3

4

5

Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m.

-

-

-

112.0

102.0

110.6

Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m.

-

-

-

0.5

0.5

0.5

Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd

-

-

-

-

-

-

ümumi sahə, kv.m.

-

-

-

-

-

-

Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton

-

-

-

-

-

-

Təbii mənbələrdən götürülən su, mlyn. kub m.

919

409

419

630

708

722.4

İstifadə olunan su, mlyn. kub m.

55

75

81

106

108

151

onlardan:

 

 

 

 

 

 

məişət-içməli məqsədlərə

-

0.1

1.6

1.6

2

2

istehsala

-

-

-

-

-

-

suvarmaya və kənd təsərrüfatına

52

75

79.7

104.6

106

149

Atılan çirkab su, mlyn. kub m

-

-

-

-

-

-

Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m.

153

66

76

114

115

113

İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər

12.2

9.8

7.0

6.1

8.8

8.6

 

* 2006-cı ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr daxil olmaqla verilmişdir.

 

Əmək bazarı

 

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

20.7

26.2

49.5

96.0

56.9

83.9

Status almış işsizlərin sayı, nəfər

1459

1120

1070

1110

1143

1050

 

Ticarət

 

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat

5483.0

6544.2

7257.9

9117.0

11652.6

15118.6

Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi

0.26

0.24

0.24

0.24

0.25

0.26

keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi

105.0

106.3

108.0

116.5

116.7

118.2

Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat

894.5

949.5

1081.7

1249.5

1705.0

2534.5

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

104.7

103.9

114.3

114.6

124.4

144.9

adambaşına, manatla

17.83

18.93

20.99

22.99

31.29

46.30

Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat

273.5

285.5

318.1

351.2

430.6

531.0

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

103.5

104.6

111.8

109.5

122.4

122.1

adambaşına, manatla

5.45

5.69

6.17

6.46

7.90

9.70

 

* Fiziki şəxslər daxil olmaqla

 

Kənd təsərrüfatı

 

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha

 

 

 

 

 

 

Dənlilər və dənli paxlalılar

7039

8700

8300

8850

10350

10400

Kartof

85

220

221

250

100

110

Tərəvəz

360

1020

1245

1245

600

610

Bostan bitkiləri

236

520

255

700

400

405

Üzüm bağları

-

-

-

25

25

47

Meyvə və giləmeyvə bağları

91

91

91

91

91

501

Buğda

5627

7400

7000

7200

7500

7450

Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton

 

 

 

 

 

 

Kartof

865

1430

2210

2512

1026

1133

Tərəvəz

696

8750

9680

9711

4756

4880

Taxıl

13616

18547

19181

20679

24660

26216

Bostan məhsulları

472

2600

2423

6650

3848

3929

Meyvə və giləmeyvə

100

100

182

200

285

782

Buğda

10100

15842

15248

16538

18359

19249

Üzüm

-

-

-

-

-

56

Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha

 

 

 

 

 

 

Kartof

102

65

100

100

103

103

Tərəvəz

19

86

78

78

79

80

Taxıl

19.3

21.3

23.1

23.4

23.8

25.2

Bostan məhsulları

20

50

95

95

96

97

Meyvə və giləmeyvə

11.0

11.0

20.0

22.0

31.3

23.2

Buğda

17.9

21.4

21.8

23.0

24.5

25.8

Üzüm

-

-

-

-

-

70.6

Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş

 

 

 

 

 

 

İri buynuzlu mal-qara

13278

14478

17324

17683

17983

19838

o cümlədən inəklər və camışlar

7139

7969

8663

8819

8630

9876

Qoyunlar və keçilər

42812

50906

58262

61056

62148

69262

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton

 

 

 

 

 

 

Ət (kəsilmiş çəkidə)

744

735

837

788

773

778

Süd

5926

7739

8612

7745

7750

7850

Yumurta, min ədəd

6319

4699

4301

5000

4800

5000

 

Tikiinti

 

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

İstifadəyə verilmişdir: əsas fondlar, min manat

497.7

833.7

18219.4

3812.6

1337.5

540.0

yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m

-

-

132.2

0.1

0.1

0.1

onlardan fərdi yaşayış evləri

-

-

-

-

-

-

Əsas kapitala investisiyalar, min manat

3059.2

14996.2

9139.7

2903.9

865.3

1063.6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

tikinti - quraşdırma işlərinə

2146.7

14563.9

8341.5

2240.3

853.3

959.4

Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd

3

4

3

2

1

1

Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər

362

517

489

109

90

90

Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat

830.4

2564.1

916.7

95.1

193.5

285.1

 

Sənaye

 

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid

-

-

5

4

3

1

Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)

823.0

-

492.4

40.2

18.6

27.9

Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə)

-

-

135.9

13.2

182.4

106.8

İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər

-

-

80

78

17

16

İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat

-

-

64.2

60.0

28.4

32.2

İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat

-

-

-

-

-

-

Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) min manat

5294

5287

-

2026

2026

-

Pambıq yataq ağları, ədəd

-

-

-

230

600

780

bu gün 78536 ziyaretçi (182261 klik) kişi burdaydı!
ELAN  
   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol